ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, ไวท์บอร์ด, white board, whiteboard ถนอมสายตา ไม่สะท้อนแสง, ไวท์บอร์ดขาวกึ่งมันกึ่งด้าน
กระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์, บอร์ดนิทรรศการ
กระดานเซรามิค กรีนบอร์ด ไร้ฝุ่น
กระดานเอนกประสงค์ 7 ชิ้น
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดไร้เงา
กระดานกรีนบอร์ด และ ไวท์บอร์ด
รับทำกระดานทั่วประเทศ ( ตามสเป็คราชการ )
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดชนิดเงา
กระดานขาตั้งล้อเลื่อน
ปากกาไวท์บอร์ด, ปากกา whiteboard
ชอล์กไร้ฝุ่น, ที่จับชอล์ก
ชอล์กน้ำ, ที่จับชอล์กน้ำ
แปรงลบกระดานไร้ฝุ่น
แปรงลบกระดานดำซักได้
กิจกรรม
ประสบการณ์ของเรา

ประสบการณ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษา และ บริษัท ดังนี้

สถาบันการศึกษา  
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงเรียนมงด์ฟร์อตวิทยาลัย เชียงใหม่
 • โรงเรียนอัมพรไพศาล
 • โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 • มูลนิธิวอลดอร์ฟ ปัญโญทัย
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
 • โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 • โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 • โรงเรียนชาติตระการวิทยา
 • โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 • โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
 • โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
 • โรงเรียนนิยมศิลป์
 • โรงเรียนอนุบาลสามเสน
 • โรงเรียนละแมวิทยา
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 • โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพลีลา
 • โรงเรียนตลุงพิทยาสรรค์
 • โรงเรียนสิริรัตนาธร
 • โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • โรงเรียนหอวัง
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 • โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
 • โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 
 • โรงเรียนวัฒนานคร
 • โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ สมุทรปราการ
 • โรงเรียนนนสา
 • โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกขอนแก่น
 • โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
 • โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์ 
 • โรงเรียนหนองแขงวิทยา สระบุรี
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี
 • โรงเรียนนครไทย พิษณุโลก 
 • โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
 • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย 
 • โรงเรียนยุวทูต อุบลราชธานี
 • โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 
 • โรงเรียนมุกดาหาร
 • โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 • โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
 • โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
 • โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
 • โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
 • โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
 • โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 
 • โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 
 • โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 • โรงเรียนเซนส์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
 • โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ศรีษะเกษ
 • โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อยุธยา
 • โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
 • โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนทรายทองวิทยา
 • โรงเรียนรัษฎา ตรัง 
 • โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
 • โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
 • โรงเรียนเดชะปัตตายานุกูล ปัตตานี
 • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 • โรงเรียนกวดวิชาธรรมชาติศึกษา ยูเรก้า สยาม
 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 • Phuket International Academy Day School
 • โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โรงเรียน เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนไตรมิตวิทยาลัย
 • สถาบันกวดวิชา Brain School สาขาแจ้งวัฒนะ
 
บริษัท, ห้างร้าน
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บจก. เอ.ยู.เอ็ม. โพรดักชัน 
 • บจก. พี่น้องกายสิทธิ์
 • บจก. โอสถภา 
 • บจก.วังอนุบาล
 • หจก.ริมน่านมิเดีย 
 • บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์
 • บจก. ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ( ประเทศไทย ) 
 • บจก. เทคโนโลยี ทีพีไอ
 • บจก. พี.ดี.คอนดรัคชัน แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
 • หจก. คิดดี้-ไนน
 • ชุมนุมร้านสหกรณ์อาชีวศึกษา 
 • หจก. ส.พัฒนาสื่อ
 • หจก. ตราดตรีเพชร 
 • บจก.แซส ซอฟแวร์ ( ประเทศไทย )   
 • APIC YAMADA Thailand Co.,Ltd
 • Thai Laemchabang Termiral Co.,Ltd 
 • Bangkok Sythetics Co.,Ltd
 • ศูนเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 • บจก. อาคเคมา พีทีอี ลิมิเต็ด ( ประเทศไทย )
 • บจก. ถลางเทรตดิ้ง 
 • หจก.ไพศาลวิทยา
 • หจก. ดุสิตโทรคมนาคม 
 • บจก. พีระโยธยาน์ศรี
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 • บจก. โนนา เอ็นเตอร์ไพรส์ ( ประเทศไทย )
 • บจก. E-Mail Shop 
 • บจก.คอมพิวเตอร์เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัฟพลายส์
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • และอีกมากมาย

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ คอมเมอร์เชียล เลขที่ 49/252 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ : 0-2563-3088 แฟกซ์ : 0-2563-3088 มือถือ : 08-1894-8434 e-mail : tip_commercial@hotmail.com