ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, ไวท์บอร์ด, white board, whiteboard ถนอมสายตา ไม่สะท้อนแสง, ไวท์บอร์ดขาวกึ่งมันกึ่งด้าน
กระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์, บอร์ดนิทรรศการ
กระดานเซรามิค กรีนบอร์ด ไร้ฝุ่น
กระดานเอนกประสงค์ 7 ชิ้น
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดไร้เงา
กระดานกรีนบอร์ด และ ไวท์บอร์ด
รับทำกระดานทั่วประเทศ ( ตามสเป็คราชการ )
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดชนิดเงา
กระดานขาตั้งล้อเลื่อน
ปากกาไวท์บอร์ด, ปากกา whiteboard
ชอล์กไร้ฝุ่น, ที่จับชอล์ก
ชอล์กน้ำ, ที่จับชอล์กน้ำ
แปรงลบกระดานไร้ฝุ่น
แปรงลบกระดานดำซักได้
กิจกรรม
อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด

           

 

อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
 

          การเรียนการสอนของครูในยุคก่อนหน้านี้จะใช้ชอล์กและกระดานดำเป็นสำคัญ แต่การใช้ชอล์กเขียนกระดานดำก็จะทำให้เกิดฝุ่นละอองของผงชอล์กเกิดขึ้น เมื่อหายใจเอาฝุ่นละอองของผงชอล์กเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพขึ้นได้ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจหรือเกิดหลอดลมอักเสบ จึงได้มีการเปลี่ยนจากกระดานดำมาเป็นไวท์บอร์ด และใช้ปากกาเคมีแทนการใช้ชอล์ก เนื่องจากใช้ได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งไม่เกิดฝุ่นละอองอีกด้วย เรียกปากกานี้ว่า ปากกาไวท์บอร์ด ดังนั้นห้องเรียนของครูยุคใหม่จึงมีไวท์บอร์ดและปากกาไวท์บอร์ดเข้ามาแทนที่กระดานดำและชอล์ก แต่ใครทราบบ้างว่าการใช้ปากกาไวท์บอร์ดก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากเช่นกัน

          เมื่อไม่นานมานี้ นายกำจัด รามกุล ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลว่าการใช้ปากกาไวท์บอร์ดในห้องเรียนที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากในปากกาไวท์บอร์ดมีสารเคมีไตรคลอโรเอธิลีน (trichloroethylene) อยู่ด้วย สารนี้ระเหยได้ง่ายและมีกลิ่นฉุน หากสูดดมเป็นเวลานานจะมีผลทำให้เกิดภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง จึงป่วยเป็นโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ยังให้ไขกระดูกทำงานผิดปกติจนอาจเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาเรียกว่า มะเร็งไขกระดูก
          ตามปกติแล้ว ในระบบมาตรฐานสากลกำหนดให้ในสถานที่ทำงานจะต้องมีไตรคลอโรเอธีลีนไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม (ppm)หรือ 10 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน สำหรับห้องเรียนที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดก็สามารถป้องกันอันตรายจากไตรคลอโรเอธี ลีนได้ด้วยการปรับปรุงระบบการระบายอากาศในห้องเรียนให้มีการอากาศหมุนเวียน ได้ดีมากขึ้น ในกรณีของห้องเรียนปรับอากาศทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะต้องเปิดระบายอากาศเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อระบายไตรคลอโรเอธีลีนออกไป อย่างไรก็ตาม ถ้าหากครู นักเรียนหรือสถานศึกษาสงสัยว่าในห้องเรียนที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดจะมีไตรคลอโร เอธิลีนเกินมาตรฐานหรือไม่ก็ทำได้โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้เข้าไปตรวจสอบได้ในทุกวันราชการ
          เนื่องจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ดมีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพดังกล่าวแล้ว ทุกท่านจึงต้องใช้ปากกาไวท์บอร์ดอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะครูที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดในการเรียนการสอนต้องให้ความระมัดระวังมาก ยิ่งขึ้น นอกจากจะทำให้ตนเองเสี่ยงต่ออันตรายแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนก็มีความเสี่ยงต่ออันตรายได้เช่นกัน จึงขอให้ครูที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดทุกท่านได้จัดห้องเรียนให้มีการระบายอากาศ ที่ดีเพื่อจักได้ลดปริมาณของไตรคลอโรเอธิลีนให้อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน ถ้าทำได้เช่นนี้จะช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนมีความปลอดภัยจากการใช้ปากกา ไวท์บอร์ดมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

เอกสารอ้างอิง

1. มติชน 17 มกราคม 2551
อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด
Copyright © 2013 All Rights Reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ คอมเมอร์เชียล เลขที่ 49/252 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ : 0-2563-3088 แฟกซ์ : 0-2563-3088 มือถือ : 08-1894-8434 e-mail : tip_commercial@hotmail.com