ReadyPlanet.com
dot
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, ไวท์บอร์ด, white board, whiteboard ถนอมสายตา ไม่สะท้อนแสง, ไวท์บอร์ดขาวกึ่งมันกึ่งด้าน
กระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์, บอร์ดนิทรรศการ
กระดานเซรามิค กรีนบอร์ด ไร้ฝุ่น
กระดานเอนกประสงค์ 7 ชิ้น
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดไร้เงา
กระดานกรีนบอร์ด และ ไวท์บอร์ด
รับทำกระดานทั่วประเทศ ( ตามสเป็คราชการ )
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดชนิดเงา
กระดานขาตั้งล้อเลื่อน
ปากกาไวท์บอร์ด, ปากกา whiteboard
ชอล์กไร้ฝุ่น, ที่จับชอล์ก
ชอล์กน้ำ, ที่จับชอล์กน้ำ
แปรงลบกระดานไร้ฝุ่น
แปรงลบกระดานดำซักได้
กิจกรรม
ทักษะการใช้กระดานชอล์ก

ทักษะการใช้กระดานชอล์ก หมายถึง ความสามารถในการเขียนกระดานชอล์ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่งซึ่งครูใช้มากที่สุด ครูอาจใช้กระดานชอล์กในการนำเข้าสู่บทเรียน อธิบายบทเรียน สรุปบทเรียนหรือทบทวนบทเรียนก็ได้ เพื่อให้การใช้กระดานชอล์กเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนได้ดียิ่งขึ้น ผู้สอนจึงควรรู้หลักการใช้กระดานชอล์กและฝึกทักษะการใช้กระดานชอล์ก ตามหลักการเขียนกระดานชอล์ก ดังนี้ก่อนใช้ควรลบให้สะอาด


 • ควรแบ่งกระดานชอล์กเป็นสองส่วน หรือถ้ากระดานมีขนาดกว้างอาจแบ่งเป็น 3-4 ส่วนตามความเหมาะสม
 • เริ่มเขียนจากด้านซ้ายบน โดยขณะเขียนจับชอล์กให้ทำมุมกับกระดาน 45องศา 
 • ขณะเขียนตัวของผู้เขียนควรเอียงทำมุมประมาณ 60 องศา กับกระดาน จะช่วยให้ผู้เรียนทั้งห้องมองเห็นได้เขียนเฉพาะหัวข้อสำคัญ
 • ข้อความควรมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 1นิ้ว ขนาดของตัวอักษรใหญ่เล็กขึ้นกับขนาดของห้องและจำนวนผู้เรียนเป็นหลัก
 • ตรวจดูความถูกต้องหลังเขียน
 • ใช้ไม้ชี้ข้อความ
 • การเน้นคำใช้วิธีการขีดเสน้ใต้ หรืออาจใช้ชอล์กสีเมื่อต้องการเน้นข้อความใดข้อความหนึ่งโดยเฉพาะ
 • การขีดเส้นใต้ควรใช้ไม้บรรทัด ถ้าต้องการเขียนรูปทรงทางเรขาคณิตต้องใช้เครื่องมือช่วย
 • สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังอธิบายควรลบออก
 • การลบกระดานควรใช้แปรงลบจากด้านบนมาด้านล่าง
 • ไม่เขียนข้อความให้แน่นเกินไป
 • ควรยืนตรงกระดานชอล์กพอสมควรในขณะเขียนจะทำให้เขียนได้ตรงบรรทัดขึ้น
 • ควรฝึกเขียนให้รวดเร็วและอ่านง่าย
 • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยให้ได้ใช้กระดานชอล์กด้วยทักษะการใช้กระดานชอล์ก
Copyright © 2013 All Rights Reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพ คอมเมอร์เชียล เลขที่ 49/252 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ : 0-2563-3088 แฟกซ์ : 0-2563-3088 มือถือ : 08-1894-8434 e-mail : tip_commercial@hotmail.com